Principais seccións que contén o cadro de clasificación.

1 DEPUTACIÓN

1.1 ÓRGANOS DE GOBERNO

1.2 ADMINISTRACIÓN

1.3 FOMENTO E SERVICIOS PROVINCIAIS

1.4 SERVIZOS ECONÓMICOS

1.5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS

1.6 INSTITUCIÓNS PÚBLICAS EN QUE PARTICIPA A DEPUTACIÓN

2 FONDOS PRIVADOS

3 COLECCIÓNS

Cadro de clasificación desenvolvido