Estás en:Arquivo O Arquivo

O Arquivo

  • Teléfono: 981 261001
  • Correo electrónico: arquivo@dacoruna.gal

O acceso da cidadanía aos fondos documentais é libre, segundo recolle o art. 105 b da nosa Constitución, sen máis límites que os derivados do estado de conservación e máis as restricións establecidas pola lexislación estatal e autonómica vixente.

Para consultas en sala, o usuario identificarase mediante documentación acreditativa (DNI, pasaporte...), e cubrirá o formulario de solicitude correspondente, dispoñible nesta web. Tamén se podera solicitar información polo correo electrónico, teléfono, fax...sempre que se faciliten os datos do impreso.

Enderezo: Rúa Archer Milton Huntington, 24
15011 A Coruña

Coordenadas: 43.372412, -8.423133

Transporte Público: liñas de autobuses

3 –3A – 12 – 12A – 14