Estás en:Arquivo Os servizos do Arquivo

Os servizos do Arquivo

Pantallazo_Web.jpg

Arquivo.jpg

Funcións do Arquivo :
 • A supervisión da xestión de documentos da Deputación ao longo de todas as etapas do ciclo de vida dos documentos.
 • A administración do arquivo electrónico da Deputación e a supervisión do sistema de xestión de documentos electrónicos.
 • A elaboración e aplicación dos instrumentos de descrición arquivísticos necesarios para a xestión de documentos que aseguren o control, o acceso e a recuperación rápida e eficiente da información.
 • A formación e asesoramento ao persoal da Deputación en materia de arquivos e xestión de documentos.
 • A coordinación e elaboración de normas para a organización dos arquivos de oficina.
 • A regulación do procedemento de transferencia de documentos ao Arquivo.
 • O tratamento arquivístico dos documentos, que inclúe as tarefas de identificación, clasificación, descrición, ordenación, instalación e valoración.
 • A eliminación de documentos axustáse a procedementos regrados e aos dictames do Consello de Avaliación Documental de Galicia.
 • O acceso e servizo de documentos e información aos diferentes servizos que forman parte da Deputación e á cidadanía, de acordo coa lexislación na materia, respectando o dereito á protección de datos de carácter persoal, á intimidade, así como outros dereitos protexidos por lei.
 • A regulación das condicións de consulta e préstamo de documentos, e a posta ao dispor dos usuarios os instrumentos de descrición (inventarios, catálogos, guías ou repertorio) necesarios para facilitar o acceso á documentación.
 • A protección e conservación do patrimonio documental da organización.
 • A difusión do patrimonio documental da organización para fins culturais, científicos e educativos.
 • A asistencia técnica a municipios en materia de arquivos e xestión de documentos.
 • A xestión do equipamento e instalacións do arquivo. Formular os criterios sobre a correcta localización física dos documentos, establecendo as condicións que han de reunilos locais de depósito e o mobiliario necesario para a instalación e a seguridade dos documentos.

IMG-0157.jpg

 • Sala de consulta para investigadores.  Recomendable previa cita.
 • Contacto consultas
 • Solicitudes de información
 • Asesoramento técnico.
 • Servizo de reprodución de documentos sempre que as disposicións legais e o estado de conservación dos documentos o permitan.
 • Biblioteca auxiliar especializada en arquivística.
 • Memorias (2020-2021, 2022, 2023)
 • Servizo de difusión. Analítica dixital (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

 Estadísticas visitas Google Analytics.jpg

 • Teléfono: 981 261001
 • Contacto: arquivo@dacoruna.gal
 • Recomendable cita previa por calquera destes canles
 • Horario de atención ao público de 09 a 14 horas
 • Cómo chegar

 Mapa_google.jpg

 

Enderezo: Rúa Archer Milton Huntington, 24
15011 A Coruña

Coordenadas: 43.372412, -8.423133

Transporte Público: liñas de autobuses

3 –3A – 12 – 12A – 14

O acceso da cidadanía aos fondos documentais é libre, segundo recolle o art. 105 b da nosa Constitución. Non ten máis límites que os derivados do estado de conservación e as restricións establecidas pola lexislación vixente na materia, respectando o dereito a protección de datos de caracter persoal, á intimidade, así como outros dereitos protexidos por lei. 

Para consultas en sala, previa cita, o usuario identificarase mediante documentación acreditativa (DNI, pasaporte...), e cubrirá o formulario de solicitude correspondente, dispoñible nesta web. Tamén se podera solicitar información polo correo electrónico, teléfono, web, sempre que se faciliten os datos do impreso.

 • Dirección: 1 A1
 • Equipo técnico: 5 A2
 • Equipo auxiliar: 2 C1