Estás en:Arquivo Historia

Historia

O Arquivo está constituído por diversos fondos sendo o de máis volume o da propia Deputación. Está formado pola institución provincial dende o século XIX ata a actualidade. As función históricas que lles corresponderon ás Deputacións Provinciais nestes séculos, con diversa e contraditoria lexislación, resúmense en dos ámbitos:

  • O fomento e a administración da provincia e dos intereses provinciais
  • A asistencia aos municipios

 

 

As Deputacións Provinciais xorden a raíz da Constitución de Cádiz de 1812, como organismos dependentes do centralismo estatal. A Deputación da Coruña nace no ano 1922. Temos que esperar á Constitución progresista de 1869 para dotar ás Deputacións de poder político coa súa propia autonomía para a consecución dos seus fins. Mais será no século XX co Estatuto Provincial de 1925, cando quedan constituídas como o auténtico órgano da Administración Local que coñecemos hoxe.