Ponencias


Experiencias no funcionamento do Arquivo electrónico

 

Mesa de traballo "Asistencia técnica de Arquivos Municipais"

 

Modelos de políticas de xestión de documentos electrónicos